Pravidla nohejbalu

Nohejbal lze hrát mnoha způsoby. Ať už hrajete jen volně na větším plácku s nataženým provazem mezi stromy, nebo oficiálně podle daných pravidel vydaných Českým nohejbalovým svazem, zde najdete to nejdůležitější, co byste měli vědět a znát pro hladký průběh hry.

 

HERNÍ PROSTOR

 

Velikost hřiště závisí na počtu hráčů v daném zápase. Pokud hrají jednotlivci proti sobě, pravidla udávají rozměry hřiště 13 x 9 m. Pro hru dvojic a trojic už je hřiště větší a má rozměry 18 x 9 m. Rozměry hřiště jsou ohraničeny postranními a zadními čárami 5 cm širokými s dovolenou odchylkou 1 cm. Musí být barevně odlišeny od herního pole. Hřiště je rozděleno sítí na 2 herní pole. Herní prostor musí zahrnovat i volnou plochu pro potřeby hráčů. Z každé strany postranních čar musí být volný prostor nejméně 3 m. Pro vnitřní hru to může být jen 2,5 m. Do výšky se udává 7 m.

 

 

Povrch hřiště musí být kromě vymezujících čar jednotný. Nesmí být prašný, kluzký či nějak ohrožující zdraví hráčů. Za přípustné povrchy se považuje antuka, písek, hlína bez kamenů nebo obvyklé umělé povrchy. Nesmí se hrát na betonu, trávě, asfaltu či dlaždičkách.

 

VYBAVENÍ NOHEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ

 

Nohejbalové sítě – Měly by být z měkké nekovové tkaniny s páskou překrývající horní okraj sítě. Sítí se rozumí pouze ta část, která je zavěšena nad územím herního pole. Vzdálenost horního okraje od povrchu hřiště je 110 cm s povolenou odchylkou 2 cm. Vzdálenost dolního okraje od povrchu hřiště by měla být nejvýše 20 cm. Více o nohejbalových sítích se dovíte v kategorii vše potřebné pro hru. 

 

Sloupky – Musí být umístěny nejméně 0,5 m od postranních čar.

 

Nohejbalové míče – Pro hru musí být lepený ze syntetické nebo umělé kůže. Nohejbalový míč Gala BN 5022 S je schválen FIFTA a je to oficiální míč ČNS. 

 

Lavičky – Musí být umístěné mimo volnou plochu, maximálně však 5 metrů. Obě družstva by měla mít lavičky ve stejných podmínkách.

 

Obecné překážky ve hře

 

Hra se nemusí uskutečnit z mnoha důvodů. Jedním z nich je nezpůsobilost hrací plochy, a to v případech, kdy je povrch rozmočený, nebezpečně kluzký, bořivý nebo jinak ohrožující zdraví hráčů. Dále se nehraje, pokud je nevyhovující počasí (vítr, mnoho srážek, nízká teplota…) nebo hrozí-li živelní pohroma. Ani technické problémy, jako je roztržená síť nebo poškození míčů, nedovolují začít hru.

 

ÚČASTNÍCI HRY

 

Účastníkem hry je družstvo, které má jednotný sportovní úbor s čísly. V čele družstva je kapitán, viditelně označený páskou přes paži. Ten si může brát oddechový čas, podepisuje zápasy a zúčastňuje se losování.

 

Dalšími účastníky jsou trenéři, rozhodčí, instruktoři nebo pořadatelská služba. Všichni musí akceptovat pravidla nohejbalu, hrát v duchu fair play a být zdvořilí na ostatní účastníky hry.

 

Hráči nesmí mít na sobě jakoukoliv věc, která by ohrožovala zdraví spoluhráče nebo protihráče, nebo věc, která by přinášela výhodu oproti ostatním hráčům.

 

HERNÍ DEFINICE NOHEJBALU

 

Účelem hry nohejbal je dostat míč povoleným způsobem do soupeřova pole tak, aby jej nemohl zpracovat a vrátit. Důležité je také zabránit soupeři zahrát míč do vlastního pole, a pokud se mu to povede, tak míč zachytit a rozehrát jej do útočné akce. Míč ve hře je od okamžiku, kdy se ho dotkne podávající povoleným způsobem. Míč mimo hru je tehdy, kdy už nemůže být žádným hráčem vrácen do hry.

 

Nohejbal lze hrát ve více kategoriích. Mohou se naproti sobě střetnout jednotlivci, dvojice, trojice nebo více hráčů, přičemž platí stejná pravidla jako u hry trojic.

 

Cílem hry je získávat BODY. K tomu abyste vyhráli SET a stali se vítězem hry, jich potřebujete 10. Pro výhru není nutný rozdíl dvou bodů jako třeba u volejbalu. ZÁPAS se většinou hraje na 2 sety a celý ho vyhrává družstvo, které je oba získá. V nohejbalovém UTKÁNÍ se střetává více družstev a měří tak mezi sebou svoje síly. Počet zápasů každého družstva a pořadí hry určuje rozpis utkání, podle kterého se řídí celá soutěž.

 

PRŮBĚH HRY NOHEJBAL

 

Začátek hry:

 

Před začátkem utkání na pokyn rozhodčího nastoupí oba soupeři proti sobě a navzájem se pozdraví, potom předstoupí před rozhodčího a představí se. Ještě před zahájením hry probíhá losování o stranu nebo o možnost zahájit podání. Vítěz si vybírá jednu variantu. Pokud si vybere podání, v dalším setu se střídá a zahajovací podání má soupeř.

 

Během hry:

 

Během hry může dojít k oprávněnému nebo neoprávněnému přerušení zápasu. Na oprávněné přerušení má právo každé družstvo, a to při takových případech, jako je střídání a oddechový čas. Všechna oprávněná přerušení trvají nejdéle 30 vteřin a mohou být hlášeny pouze kapitánem nebo trenérem. Každé družstvo má právo v jednom setu požádat 2x o střídání a 1x o oddechový čas neboli time. Pokud hrají jednotlivci, oddechový čas může být zažádán 2x. Jestliže neoprávněný člen družstva zažádá o přerušení během hry, jedná se o neoprávněné přerušení, které může být trestáno sankcemi. Utkání může přerušit i rozhodčí, a to z důvodu vniknutí cizího tělesa na hrací plochu, nebo dojde-li k vážnějšímu zranění některého hráče.

 

Konec hry:

 

Po skončení utkání se všichni členové družstva postaví proti soupeři a podáním ruky se pozdraví. Rozhodčí ještě může zopakovat výsledek utkání.

 

NOHEJBALOVÉ HERNÍ ČINNOSTI

 

a) Při nohejbale se smí hráč dotknout míče kteroukoliv částí těla kromě ruky od ramene až po konečky prstů. Pokud hrají dvojice nebo trojice, provedou hráči akci jedním, dvěma nebo třemi dotyky míče střídavě tak, že mezi jednotlivými dotyky může míč dopadnout na zem v herním poli maximálně jednou. Hráč se nesmí dotknout míče bezprostředně dvakrát po sobě, aniž by se ho dotkl jiný hráč. Mezidopad míče není nutný, pouze u podání být musí.
Bod pro soupeře: Dotknutí míče rukou. Dopad míče na hrací plochu bezprostředně vícekrát po sobě v téže vlastní akci. Soupeř má bod také za situace, kdy se hráč dotkne míče dvakrát za sebou s mezidopadem nebo bez na vlastním herním poli.

b) Pokud se stane, že se protihráči dotknou míče současně, hra pokračuje stejně, jako by se míče dotkl protihráč a předchozí akce se tak anulují. Při souboji o míč se může hrající hráč nohou dotknout soupeře pouze na noze pod kolenem a níž. Při hře celým tělem a hlavou je povolen dotyk kdekoliv.
Bod pro soupeře: Úmyslný i neúmyslný dotyk soupeře nohou pod kolenem a níž nebo dotyk rukou. Nový míč rozhodčí nařizuje ve chvíli, kdy se ho dotknou soupeři navzájem a ten pak letí do pole mimo hru.

c) Míč může být do soupeřova pole zahrán pouze přímým dotekem hráče z vlastní poloviny herního pole, a to pouze přes síť. Nepovoluje se odraz od země.
Bod pro soupeře: Míč zahraný ze své půle tak, že prolétne celým svým objemem pod sítí nebo vedle ní nebo je míč odražen od země do soupeřova hracího pole, aniž by se ho poslední dotkl hráč.

d) Blokovat soupeře je dovoleno kdekoliv, avšak pouze s tím, že se hráč musí dotýkat svého herního pole nebo na něj po výskoku doskočit. Platí pravidlo, že se hráč nesmí dotknout sítě. Může se jí a upínacího zařízení dotknout pouze za podmínky, že je VNĚ hřiště, a pokud tím neovlivní hru. Jestliže se dotkne sítě míč, nepovažuje se to za mezidopad.
Bod pro soupeře: Míč se dotkne sítě, podpěrných sloupků nebo osob vně hřiště. Hráč se v průběhu hry dotkne sítě, podpěrného zařízení nebo soupeřova pole. Při blokování nestojí hráč na svém hracím poli nebo se při výskoku z něho neodrazil či na ně nedopadl.

e) Hráč musí zahrát míč pouze do soupeřova herního pole. Zůstane-li míč uvízlý mezi sítí a podpěrnou tyčí, nařizuje rozhodčí nové podání.
Bod pro soupeře: Zahraný míč dopadne mimo herní pole soupeře.

f) Podávající musí mít stojnou nohu v poli zahájení. Míč je ve hře okamžikem, kdy se dotkne nohy podávajícího. Míč musí dopadnout do soupeřova pole a nesmí se ničeho dotknout vyjma protihráče nebo sítě. Při běžném odehrání musí stát hráč ve vlastním herním poli nebo se z něj při výskoku odrazit.
Bod pro soupeře: Provedení podání mimo pole zahájení. Podávající hráč stojí v hracím poli. Míč dopadne mimo soupeřovo pole i přes dotyk sítě. Při soupeřově podání zasáhl míč vlastní hráč. Hráč při běžném odehrání stojí mimo vlastní herní pole nebo se z něj při výskoku neodrazil.

 

 

ŘÍZENÍ UTKÁNÍ

Pokud rozpis utkání nestanoví jinak, zápas řídí většinou dva rozhodčí. Jejich stanoviště je mimo hrací plochu, ale tak, aby měli na hru dobrý výhled. Jejich povinností je řídit soutěž podle rozpisu utkání. Musejí dbát nad dodržování pravidel, provádějí losování, přerušují nebo zahajují hru, kontrolují ukazatel stavu utkání, v případě nutnosti nařizují nový míč, posuzují herní chyby a přidělují body stranám, povolují střídání hráčů a kontrolují oddechové střídací lhůty. Ze závažných důvodů ukončují hru, vylučují hráče nebo udělují tresty.
Na pomoc mohou mít ještě čárové rozhodčí, kteří dbají na kontrolu dopadu míče (do nebo mimo hřiště), přešlapy a správnost podání.

 

Zpět na nohejbalové poradenství

 

použité zrdoje: nohejbal.org

Všechny kategorie