Reklamační protokol

Reklamační protokol

 

Chci reklamovat zboží, které jsem si objednal dne ................ číslo faktury………………... název reklamovaného zboží…………………………………………………………

Z důvodu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Požaduji zboží vyměnit za/vrátit částku na bankovní účet číslo: ..........................................................

 

Prohlašuji, že jsem seznámen(a) s obchodními podmínkami internetového obchodu www.sportex.cz, a přikládám kopii faktury. Za kladné vyřízení děkuji

 

Dne ................................ v ................................

 

 

Podpis:................................

Všechny kategorie