Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží

 

Zrušení objednávky ze strany kupujícího v souladu ze zákona č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 21 dnů od převzetí zboží při zásilkové formě. Rozhodnete-li se v této lhůtě pro odstoupení, žádáme vás o dodržení následujících podmínek:

 

Zboží musí být nepoužité a schopné dalšího prodeje

Zboží musí být v původním stavu včetně originálního obalu a příslušenství

Společně s vráceným zbožím zašlete kopii daňového dokladu (faktury) a vyplněný reklamační protokol

Zboží nezasílejte na dobírku, jinak nebude balíček námi možné vyzvednout

 

Pro uplatnění vrácení částky či výměny zboží prosím postupujte dle následujících pokynů:

 

Nejdříve zákazník zhotoví kopii faktury a vyplní reklamační protokol, kde vyplní vše potřebné pro bezproblémové vyřízení reklamace. Poté reklamované zboží pečlivě zabalí a společně s kopií daňového dokladu a vyplněným reklamačním protokolem zašle na adresu:

 

Sportex.cz - reklamační oddělení

U Průhonu 17

170 00 Praha 7

 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodejce zašle peníze za zboží převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude vrácení zboží akceptováno a bude zasláno zpět odesilateli.

Všechny kategorie